Zapytania ofertowe

Firma Action Studio Jakub Tomajczyk otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie pół-automatycznego systemu do szybkiego, taniego i precyzyjnego skanowania obiektów i tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. .

Niniejszym przedstawiamy wyniki postępowań na wybór członków zespołu badawczego do projektu „Opracowanie pół-automatycznego systemu do szybkiego taniego i precyzyjnego skanowania obiektów i tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć”:

Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do kontaktu

Action Studio

ul. Włocławska 167

87-100 Toruń

NIP 767-163-27-42

info@actionstudio.pl +48 696 417 248

... ładowanie ...