Tworzenie Modeli 3D

 

W naszej ofercie znajduje się usługa tworzenia modeli 3D obiektów techniką fotogrametryczną, poprzez wykorzystanie pół-automatycznego, autorskiego systemu do skanowania obiektów i tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć. Usługa ta została wprowadzona do naszej oferty dzięki  realizacji projektu badawczego pt. „Opracowanie pół-automatycznego systemu do szybkiego, taniego i precyzyjnego skanowania obiektów i tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi pół-automatycznego systemu do szybkiego, taniego i precyzyjnego skanowania obiektów i tworzenia modeli 3D na podstawie zdjęć, do wykorzystania w animacjach 3D, głównie w branży kreatywnej i reklamowej. Projekt obejmował prowadzenie prac B+R przez firmę Action Studio, które zwiększyły aktywność badawczą przedsiębiorstwa. Prace zakończyły się wdrożeniem do działalności gospodarczej firmy innowacyjnej usługi opisanej powyżej.